cover cover

Bankomati/Filijale

Podizanje gotovine na bankomatima Nove Banke je bez naknade. Eventualni dodatni troškovi koji za vas mogu nastati od strane banke na čijem bankomatu vršite transakciju su ATM surcharge fee naknade te Dynamic Currency Conversion (DCC).