cover cover

Često postavljana pitanja


Šta su 3D usluge?

Kako aktivirati 3D?

Šta je beskontaktno plaćanje?

Na koji način se ugovara tekući račun?

Koja je dokumentacija neophodna za otvaranje tekućeg računa?

Zašto se kaže da je devizni račun klijenta Nove banke multivalutan?

Bitne informacije za korištenje aplikacija Smart Nova

Koji su tehnički preduslovi za aktiviranje digitalnih servisa?

Koji je uslov za aktiviranje usluge?

Kako se prijaviti u mBanking servis?

Da li aplikacija može biti instalirana na više uređaja?

Koji su tehnički preduslovi za aktiviranje Smart nova web usluge?

Koji je uslov za aktiviranje Smart Nova mobile usluge?

Kako se prijaviti u Smart Nova web aplikaciju?

Šta je OTP?

Šta je mToken?

Kako prepoznati najčešče oblike lažnih e-mailova?

Da li mogu štediti u Novoj banci?

Koja je dokumentacija neophodna za otvaranje štednje?

Da li je u Novoj banci štednja sigurna?

Savjet za korisnike web aplikacije